zamówienie na:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pigży

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 591699-N-2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 3 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: ABC Nieruchomości, ul. 18 Stycznia 26D, 87-300 Brodnica