Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawę i montaż nowego sprzętu do gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łubiance w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SEZ.8011.1.2018
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 26 listopada 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PRECIMED ANDRZEJ KUBIAK, ul. Sieradzka 17, 87-100 Toruń  

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wymysłowo

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 638518-N-2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 5 listopada 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PBDI S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń  

zamówienie na:

Dostawę materiałów papierniczych, biurowych, plastycznych oraz instrumentów muzycznych na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.18.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ust. z dn 29.01.2004
termin składania ofert: 31 października 2018  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie ewidencji dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WIR.271.11.2018
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 23 października 2018  12:00
wynik postępowania: Protokół z postępowania 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu w kwocie ogółem 959 165 zł na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: a) „ Odnowa wsi Dębiny” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wysokości 257 700 zł, b) „Zaadoptowanie pomieszczenia przy klubie sportowym w Pigży w celu utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 288 625 zł, c) „ Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na długości 80 mb z chodnikiem i parkingiem przed obiektem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 312 840 zł, d) „Modernizacja sieci kanalizacyjnej polegającej na przebudowie przepompowni i pompowni ścieków i studni rewizyjnych wraz z odcinkową wymianą sieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 100 000 zł.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRF.271.3.2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2018  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Baku Spółdzielczego w Toruniu ul. Lelewela 33 

zamówienie na:

Sprzedaż i dostarczenie oleju napędowego do celów opałowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIR.271.10.2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 października 2018  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 100435C (ul. Młodzieżowa) w Pigży - etap I

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 619266-N-2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 4 października 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PBDI S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Sprzedaż i dostarczenie materiału opałowego (ekogroszek) dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WIR.271.9.2018
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 września 2018  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PW "SAABAT" Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 35, 85-619 Bydgoszcz z siedzibą w Toruniu. 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wysokości 312.476,00 zł.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRF.271.2.2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 25 września 2018  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Baku Spółdzielczego w Toruniu ul. Lelewela 33 

zamówienie na:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Ks. Stanisława Kujota przy ul. Konopnickiej 4 w Wybczu

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 613286-N-2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 20 września 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: OLBUD Aleksander Zakrzewski, ul. Parchatka 8, Brąchnowo, 87-152 Łubianka 

zamówienie na:

"Udzielenie Gminie Łubianka kredytu długoterminowego w kwocie 5 298 115,00 PLN." Uwaga: elektroniczny JEDZ.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 139-317999
wartość:
termin składania ofert: 28 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż nowego sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Pigży.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 08/2018
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: iCOD.pl Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko Biała  

zamówienie na:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pigży

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 591699-N-2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 3 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: ABC Nieruchomości, ul. 18 Stycznia 26D, 87-300 Brodnica 

zamówienie na:

Zakup i dostawa sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubiance - agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO oraz zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WOA.271.2.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 26 lipca 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: DELTA SERVICE ul. Marecka 66, 05-220 Zielonka 

zamówienie na:

Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej w miejscowości Dębiny

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Nieograniczony
nr sprawy: 585092-N-2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 23 lipca 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: MUR BUD Paweł Murawski, Głuchowo 39, 87-140 Chełmża 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WIR.3032.1.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 6 lipca 2018  14:00
wynik postępowania: do pobrania 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych 100340C, 100348C, 100354C na działkach nr 1, 55, 74, 91, w obrębie miejscowości Dębiny, Przeczno, Wymysłowo, gm. Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 570287-N-2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 czerwca 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: PBDI S.A. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingu w miejscowości Pigża

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 563946-N-2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 11 czerwca 2018  09:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ,,BUDMAR'' Marcin Matłosz Biskupice ul. Kozielec 19, 87-152 Łubianka  

zamówienie na:

Zakup i dostawa środków do pielęgnacji i higieny ciała na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.17.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 29 maja 2018  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: Fundacji Tak Dla Zdrowia ul. Łubinowa 59, 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Brąchnowie

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 553343-N-2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza okazała się oferta: Firmy Usługowej ,,BUDMAR'' Marcin Matłosz ul. Kozielec 19, 87-152 Łubianka 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij