Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »zamówienie na:

Sprzedaż i dostarczenie oleju napędowego do celów opałowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIR.271.10.2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 października 2018  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 100435C (ul. Młodzieżowa) w Pigży - etap I

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 619266-N-2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 4 października 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PBDI S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Sprzedaż i dostarczenie materiału opałowego (ekogroszek) dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WIR.271.9.2018
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 września 2018  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PW "SAABAT" Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 35, 85-619 Bydgoszcz z siedzibą w Toruniu. 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wysokości 312.476,00 zł.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRF.271.2.2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 25 września 2018  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Baku Spółdzielczego w Toruniu ul. Lelewela 33 

zamówienie na:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Ks. Stanisława Kujota przy ul. Konopnickiej 4 w Wybczu

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 613286-N-2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 20 września 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: OLBUD Aleksander Zakrzewski, ul. Parchatka 8, Brąchnowo, 87-152 Łubianka 

zamówienie na:

"Udzielenie Gminie Łubianka kredytu długoterminowego w kwocie 5 298 115,00 PLN." Uwaga: elektroniczny JEDZ.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 139-317999
wartość:
termin składania ofert: 28 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż nowego sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Pigży.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 08/2018
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: iCOD.pl Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko Biała  

zamówienie na:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pigży

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 591699-N-2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 3 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: ABC Nieruchomości, ul. 18 Stycznia 26D, 87-300 Brodnica 

zamówienie na:

Zakup i dostawa sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubiance - agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO oraz zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WOA.271.2.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 26 lipca 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: DELTA SERVICE ul. Marecka 66, 05-220 Zielonka 

zamówienie na:

Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej w miejscowości Dębiny

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Nieograniczony
nr sprawy: 585092-N-2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 23 lipca 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: MUR BUD Paweł Murawski, Głuchowo 39, 87-140 Chełmża 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WIR.3032.1.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 6 lipca 2018  14:00
wynik postępowania: do pobrania 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych 100340C, 100348C, 100354C na działkach nr 1, 55, 74, 91, w obrębie miejscowości Dębiny, Przeczno, Wymysłowo, gm. Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 570287-N-2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 czerwca 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: PBDI S.A. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingu w miejscowości Pigża

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 563946-N-2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 11 czerwca 2018  09:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ,,BUDMAR'' Marcin Matłosz Biskupice ul. Kozielec 19, 87-152 Łubianka  

zamówienie na:

Zakup i dostawa środków do pielęgnacji i higieny ciała na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.17.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 29 maja 2018  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: Fundacji Tak Dla Zdrowia ul. Łubinowa 59, 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Brąchnowie

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 553343-N-2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza okazała się oferta: Firmy Usługowej ,,BUDMAR'' Marcin Matłosz ul. Kozielec 19, 87-152 Łubianka 

zamówienie na:

Zakup i dostawa 5 szt. przenośnych komputerów na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.15.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 17 maja 2018  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: Fundacji TAK DLA ZDROWIA ul. Łubinowa 59, 87-100 Toruń  

zamówienie na:

Prowadzenie WARSZTATÓW KOMPETENCJI POZNAWCZYCH, SZKOLEŃ Z ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH, ZAJĘĆ Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA RELACJI OPIEKUN FAKTYCZNY – OSOBA NIESAMODZIELNA, ZAJĘĆ Z ZAKRESU ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI OPIEKI NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI, PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO, TERAPII RODZINNEJ dla opiekunów dla Uczestników Projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.14.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 16 maja 2018  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych 21-077 Spiczyn, Stoczek 9 

zamówienie na:

Koszenie poboczy i skarp rowów przy drogach gminnych oraz innych terenów zielonych będących własnością Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy: WIR.271.4.2018
wartość: Poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 9 maja 2018  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza okazała się oferta: Spółdzielni Socjalnej ,,Łubianka", Wybcz, ul. Strażacka 4, 87-152 Łubianka  

zamówienie na:

Zakup usług porad prawnych dla Uczestników Projektu i ich opiekunów w ramach projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.11.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 19 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta FUNDACJI TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn  

zamówienie na:

Zakup i dostawa, urządzenia wielofunkcyjnego, routera do internetu, aparatu fotograficznego, rzutnika multimedialnego oraz sprzętu nagłaśniającego na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.12.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 19 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: VISION Zbigniew Ducki, ul. Śreniawitów 2 m. 64, 03-188 Warszawa  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij