Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »zamówienie na:

Zakup i dostawa środków do pielęgnacji i higieny ciała na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.17.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 29 maja 2018  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: Fundacji Tak Dla Zdrowia ul. Łubinowa 59, 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Brąchnowie

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 553343-N-2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza okazała się oferta: Firmy Usługowej ,,BUDMAR'' Marcin Matłosz ul. Kozielec 19, 87-152 Łubianka 

zamówienie na:

Zakup i dostawa 5 szt. przenośnych komputerów na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.15.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 17 maja 2018  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: Fundacji TAK DLA ZDROWIA ul. Łubinowa 59, 87-100 Toruń  

zamówienie na:

Prowadzenie WARSZTATÓW KOMPETENCJI POZNAWCZYCH, SZKOLEŃ Z ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH, ZAJĘĆ Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA RELACJI OPIEKUN FAKTYCZNY – OSOBA NIESAMODZIELNA, ZAJĘĆ Z ZAKRESU ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI OPIEKI NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI, PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO, TERAPII RODZINNEJ dla opiekunów dla Uczestników Projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.14.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 16 maja 2018  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych 21-077 Spiczyn, Stoczek 9 

zamówienie na:

Koszenie poboczy i skarp rowów przy drogach gminnych oraz innych terenów zielonych będących własnością Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy: WIR.271.4.2018
wartość: Poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 9 maja 2018  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza okazała się oferta: Spółdzielni Socjalnej ,,Łubianka", Wybcz, ul. Strażacka 4, 87-152 Łubianka  

zamówienie na:

Zakup usług porad prawnych dla Uczestników Projektu i ich opiekunów w ramach projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.11.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 19 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta FUNDACJI TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn  

zamówienie na:

Zakup i dostawa, urządzenia wielofunkcyjnego, routera do internetu, aparatu fotograficznego, rzutnika multimedialnego oraz sprzętu nagłaśniającego na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.12.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 19 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: VISION Zbigniew Ducki, ul. Śreniawitów 2 m. 64, 03-188 Warszawa  

zamówienie na:

Prowadzenie terapii, psychoterapii dla Uczestników Projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1102248
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 16 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: Joanny Jarockiej zam. Bielczyny 7, 87-140 Chełmża 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć terapeutycznych, plastycznych, muzycznych, kulturowych, kulinarnych, wspierających ruchowo i komputerowych dla Uczestników Projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1101832
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 13 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty: Eweliny Łuczak zam. 87-152 Brąchnowo ul. Zawiszówka 2 oraz Pracowni Wspierania Rozwoju AiM Lipniczki 40, 87-148 Łysomice 

zamówienie na:

Dostawa gruzu betonowo - ceglanego 0-63 w ilości ok. 1000 ton

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WIR.271.3.2018
wartość: Poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza okazała się oferta: Spółdzielni Socjalnej ,,Łubianka", Wybcz, ul. Strażacka 4, 87-152 Łubianka 

zamówienie na:

Opracowanie projektu technicznego utworzenia miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Leszcz

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5/2018
wartość: Poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 21 marca 2018  15:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę : Grzegorz Włosek 05-091 Ząbki, ul .Dzika 41a/62 z ceną 4.498,00 zł. 

zamówienie na:

"Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Łubianka oraz jednostek organizacyjnych"

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: WFB.271.1.2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Do prowadzenia obsługi bankowej Gminy wybrano ofertę Banku Spółdzielczego w Toruniu.  

zamówienie na:

Dostawa materiałów papierniczych, biurowych, plastycznych na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: GOPS.271.5.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 15 marca 2018  09:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy: Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 

zamówienie na:

Dostarczenie, wniesienie i montaż 30 składanych stołów bankietowych

zamawiający: Centrum Kultury w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4/2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 marca 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPH "BO-SPORT", Al. Wyzwolenia 22, 08-440 Pilawa 

zamówienie na:

zakup biurek, regałów bibliotecznych, szaf i fotela biurowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance

zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 marca 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU AS Pomorzanka, ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz 

zamówienie na:

Dostarczenie systemu pomiaru czasu z niezbędnymi akcesoriami

zamawiający: Centrum Kultury w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3/2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 5 marca 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy RFID Solutions sp. z o.o., ul. Wąwozowa 28/56, 02-797 Warszawa 

zamówienie na:

Zakup i dostawa 2 szaf , 5 biurek komputerowych, 20 krzeseł i stołu na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: GOPS.271.3.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8
termin składania ofert: 2 marca 2018  12:00
wynik postępowania: Zamawiający, zawiadamia o wyborze kolejnego wykonawcy, z pośród oferentów tj. Fundacji Aktywizacji i Integracji, ul. Kościuszki 2, 86-170 Nowe.  

zamówienie na:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łubianka poprzez wymianę opraw na typu LED

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 521453-N-2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 marca 2018  09:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofert złożył PPHU ELJAN SC Jan Rodziak, Jarosław Rodziak, Arkadiusz Rodziak, ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp. 

zamówienie na:

CATERING dla projektu Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.27271.1.2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 1 marca 2018  09:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez FUNDACJĘ PRO OMNIS, ul. Rupniewskiego 11, 85 – 796 Bydgoszcz 

zamówienie na:

dostarczenie 180 krzeseł bankietowych

zamawiający: Centrum Kultury w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2018
wartość: Poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 23 lutego 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Vokato sp. z o.o., ul. Tczewska 35, 83-112 Lubiszewo 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij