Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »zamówienie na:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania jeziora Kozielec wraz z terenami przyległymi na cele rekreacyjne

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRI.12.2019
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PERFORMATYWKA Patryk Gniedziejko, Leszczynowa 55/41, 15-811 Białystok 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Dożynkowa nr 100429C na odcinku 624 m w miejscowości Brąchnowo

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 608480-N-2019
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 25 października 2019  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PRDI UNIDROMEX Michał Szewczyk, ul. Popowska 36, 88-100 Inowrocław 

zamówienie na:

Prace restauratorskie w drzewostanie zespołu pałacowo-parkowego w Wybczu

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 611459-N-2019
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 25 października 2019  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Firma Handlowo-Usługowa STONEBRUK Michał Rusin, ul. M. Konopnickiej 1, Wybcz, 87-152 Łubianka 

zamówienie na:

Dostawa produktów spożywczych na zajęcia kulinarne na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
nr sprawy: GOPS. 271.8.2019
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ust. z dn. 29.01.2004 r.
termin składania ofert: 16 października 2019  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Opracowanie projektu technicznego modernizacji obiektu sportowego w miejscowości Pigża

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRI.11.2019
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 października 2019  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PSBUD mgr inż. Piotr Świerzyński, 86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G 

zamówienie na:

Opracowanie projektu technicznego budowy świetlicy wiejskiej w Warszewicach

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRI.10.2019
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 2 października 2019  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: FORMA Projekty i nadzór budowlany Grzegorz Maćkowiak, Łagiewniki, 87-853 Kruszyn 

zamówienie na:

Sprzedaż i dostarczenie oleju napędowego do celów opałowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIR.271.4.2019
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 września 2019  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

sprzedaż i dostarczenie materiału opałowego (ekogroszek) dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WIR.271.3.2019
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 23 września 2019  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Opracowanie 8 projektów budowlano-wykonawczych kablowej linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRI.9.2019
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 13 sierpnia 2019  15:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: KMS PROJEKT Marek Żelawski, ul. Słoneczna 1, 64-100 Leszno 

zamówienie na:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Dębiny wraz z ogrodzeniem terenu

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 579195-N-2019
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 6 sierpnia 2019  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: FIOR Sp. z o.o., ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław 

zamówienie na:

Zakup dwóch laptopów w ramach projektu pn. "Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na długości 80 mb z chodnikiem i parkingiem przed obiektem"

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRI.8.2019
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 25 lipca 2019  15:30
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: NET-S M. Chmielewski, J. Chmielewska Ss. j., ul. Żwirowa 37, 84-230 Rumia 

zamówienie na:

Projekt i wykonanie metalowego medalu dwustronnego, na stalowej matrycy, odlewany ciśnieniowo, kolor złoty, z elementami 3D

zamawiający: Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 22 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:WIKOSS - SPORT, ul. Zwycięstwa 12/13U 

zamówienie na:

Projekt i wykonanie koszulki sportowej

zamawiający: Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 22 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:WIKOSS - SPORT, ul. Zwycięstwa 12/13U 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Łubiance i 8 jednostkach organizacyjnych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) zwanego dalej ,,RODO”, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000, 1669, z 2019, poz. 730) i innymi obowiązującymi przepisami prawa

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 4 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 100310C (ul. Ks. J. Popiełuszki) w miejscowości Wybcz na odcinku 578 metrów

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 561837-N-2019
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 3 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o., spółka komandytowa, Rogowo 23, 87-162 Lubicz 

zamówienie na:

Dostawa produktów spożywczych na zajęcia kulinarne na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
nr sprawy: GOPS. 271.6.2019
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ust. z dn. 29.01.2004 r.
termin składania ofert: 26 czerwca 2019  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łubianka (ul. Kopernika , ul. Heweliusza, ul. Słoneczna, ul. Letniskowa)

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 553333-N-2019
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 12 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o., spółka komandytowa, Rogowo 23, 87-162 Lubicz  

zamówienie na:

Zakup i dostawa środków do pielęgnacji i higieny ciała na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
nr sprawy: GOPS.271.4.2019
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ust. z dn. 29.01.2004 r.
termin składania ofert: 6 czerwca 2019  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,, Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach na cele stworzenia świetlicy".

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRI.4.2019
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 maja 2019  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych BENBUD inż. Benedykt Reder, ul. Ks. Dr. Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 100414C (ul. Parkowa) w miejscowości Pigża o długości 1,325 km

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 541639-N-2019
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 13 maja 2019  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o., Sp. komandytowa, Rogowo 23, 87-162 Lubicz 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij