PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - 2003 rok

Na podstawie Uchwały nr II/6/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 11 grudnia 2002r.
Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,50zł, 
 2. od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą w zakresie magazynowania i/lub obrotu paliw płynnych, położonych w strefie chronionego krajobrazu od 1m2 powierzchni użytkowej – 17,31zł 
 3. budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż określona w pkt 2 od 1m2 powierzchni użytkowej – 13,85zł 
 4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej – 8,06zł 
 5. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej – 3,46zł 
 6. od budynków gospodarczych przeznaczonych na hodowlę inwentarza żywego, służących na potrzeby podatnika i jego rodziny od 1m2 powierzchni użytkowej – 2,96zł 
 7. od pozostałych budynków lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej – 5,78zł 
 8. od budowli – 2 % ich wartości,
 9. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie magazynowania i/lub obrotu paliw płynnych, położonych w strefie chronionego krajobrazu, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni – 0,62zł 
 10. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej, niż określona w pkt 9, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni – 0,60zł,
 11. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,38zł, 
 12. od pozostałych gruntów od 1m2 powierzchni – 0,30zł.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. świetlice wiejskie,
 2. budynki lub ich części wymienione w § 1 pkt 6 i 7 niniejszej uchwały, będące własnością emerytów, rencistów i inwalidów,
 3. budynki mieszkalne lub ich części.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (11 grudnia 2002)
Opublikował: Krzysztofa Zielińska (12 stycznia 2004, 13:32:30)

Ostatnia zmiana: Krzysztofa Zielińska (9 lutego 2004, 13:29:19)
Zmieniono: zmiana wielkości czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3558