PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - 2004 rok

Na podstawie Uchwały nr XI/67/2003 Rady Gminy w Łubiance z dnia 12 grudnia 2003r.
Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,42zł, 
 2. od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą w zakresie magazynowania i/lub obrotu paliw płynnych, położonych w strefie chronionego krajobrazu od 1m2 powierzchni użytkowej – 17,42zł 
 3. budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż określona w pkt 2 od 1m2 powierzchni użytkowej – 13,85zł 
 4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej – 8,11zł 
 5. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej – 3,49zł 
 6. od budynków gospodarczych przeznaczonych na hodowlę inwentarza żywego, służących na potrzeby podatnika i jego rodziny od 1m2 powierzchni użytkowej – 2,96zł 
 7. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej – 5,82zł 
 8. od budowli – 2 % ich wartości,
 9. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni – 0,63zł 
 10. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,41zł,
 11. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni – 0,31zł 
 12. od gruntów zabudowanych i z rozpoczętą zabudową od 1m2 powierzchni - 0,10zł

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. świetlice wiejskie,
 2. budynki lub ich części wymienione w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, będące własnością lub współwłasnością:
  1. emerytów,
  2. rencistów,
  3. inwalidów,
  4. innych mieszkańców gminy, zameldowanych na pobyt stały w gminie Łubianka łącznie przez okres powyżej 10 lat,
 3. budynki lub ich części wymienione w § 1 pkt 6 i 7 niniejszej uchwały, będące własnością emerytów, rencistów i inwalidów.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (12 grudnia 2003)
Opublikował: Krzysztofa Zielińska (12 stycznia 2004, 13:36:45)

Ostatnia zmiana: Krzysztofa Zielińska (9 lutego 2004, 12:48:24)
Zmieniono: zmiana wielkości czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3648