Wójt

Wójt

Raport o stanie Gminy Łubianka za 2022 r.

INFORMACJA Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Łubianka przedstawia Radzie Gminy Łubianka Raport o stanie Gminy Łubianka za rok 2022 w terminie do dnia 31 maja 2023 r. Ww. raport 25 [...]

Raport o stanie Gminy Łubianka za 2021 r.

Raport o stanie Gminy Łubianka za 2021 r. INFORMACJA Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Łubianka przedstawia Radzie Gminy Łubianka Raport o stanie Gminy Łubianka za rok 2021 w terminie [...]

Raport o stanie Gminy Łubianka za 2020 r.

INFORMACJA Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Łubianka przedstawia Radzie Gminy Łubianka Raport o stanie Gminy Łubianka za rok 2020 w terminie do dnia [...]

WÓJT GMINY ŁUBIANKA

WÓJT GMINY ŁUBIANKA mgr Jerzy Zająkała przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 13.00 - 16.30pokój nr 13 tel. (0 56) 678-82-17; 678-82-18fax (0 56) 678-82-19 Skargi i wnioski dot. działalności Wójta Gminy w Urzędzie Gminy [...]

metryczka