Raport o stanie Gminy Łubianka za 2020 r.


INFORMACJA

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Łubianka przedstawia Radzie Gminy Łubianka Raport o stanie Gminy Łubianka za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Ww. raport 30 kwietnia 2021 r. został złożony do Biura Obsługi Rady Gminy Łubianka. Z tekstem Raportu zapoznać można się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy Łubianka, w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) XXVII Sesja Rady Gminy Łubianka odbędzie się w dniu 7.05.2021 r. o godz. 13.00 w trybie zdalnym.
 
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Łubianka za 2020 rok mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy mający dalej opisane poparcie. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy Łubianka, do Przewodniczącego Rady Łubianka, najpóźniej w przeddzień sesji tj. 6 maja 2021r.

Mieszkańcowi,  który zebrał odpowiednią ilość podpisów udostępnia się zdalny dostęp do obrad sesji za pośrednictwem komputera znajdującego się w Urzędzie Gminy w Łubiance Aleja Jana Pawła II nr 8 w pokoju nr 5.
Załączony formularz zgłoszenia do debaty nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

RAPORT O STANIE GMINY ŁUBIANKA ZA ROK 2020 (6632kB) pdf

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy (19kB) word

metryczka


Wytworzył: Jerzy Zająkała - Wójt Gminy Łubianka (30 kwietnia 2021)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (30 kwietnia 2021, 13:50:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88