WYBORY

WYBORY

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

__________________________________________________________________________________ Głosowanie przez pełnomocnika Prawo do udzielenia pełnomocnictwa mają: wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu [...]

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

http://pkw.gov.pl/2014/ [...]

Wybory Parlamentarne - 2007

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 21 października 2007 r. [...]

WYBORY SAMORZĄDOWE - 2006 r.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzone na 12 listopada 2006r. _____________________________________________________________________________________ PRAWO [...]

Wybory Prezydenckie - 2005

Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października  2005 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych [...]

Wybory Parlamentarne - 2005

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 25 września 2005 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib [...]

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2004

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w Gminie Łubianka Bierzgłowo - tablica informacyjna obok OSP Biskupice - tablica informacyjna obok sklepu [...]

metryczka