Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

www.wybory.gov.pl/pe2019/
Postanowienia Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (437kB) pdf
__________________________________________________________________________________

Głosowanie przez pełnomocnika
Prawo do udzielenia pełnomocnictwa mają:
wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Łubiance, Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka, w godzinach pracy urzędu. Termin składania wniosków mija w dniu 17 maja 2019 r. (wzór wniosku do pobrania poniżej).

Do wniosku należy dołączyć:
kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (wzór zgody do pobrania poniżej),kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania

Do pobrania:
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, (143kB) plik
zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. (126kB) plik
____________________________________________________________________________________
Informacja O UPŁYWIE TERMINOW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (453kB) pdf

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH (324kB) pdf

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń (472kB) pdf

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (14kB) word

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubianka z dnia 18 kwietnia 2019r. informację o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach (17kB) word

POSTANOWIENIE NR 27/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (270kB) pdf
załącznik (1570kB) pdf
POSTANOWIENIE NR 28/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Łubianka (246kB) pdf
POSTANOWIENIE NR 29/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Łubianka (248kB) pdf
POSTANOWIENIE NR 30/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Łubianka (245kB) pdf
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości (211kB) pdf
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych (16kB) plik

metryczka


Wytworzył: Bartosz Lewandowski (12 marca 2019)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (12 marca 2019, 09:40:31)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Podkański (20 maja 2019, 09:17:53)
Zmieniono: Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 727