OGŁOSZENIE O KONKURSIE WÓJT GMINY ŁUBIANKA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

                                            OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT  GMINY  ŁUBIANKA  OGŁASZA   KONKURS  NA  KANDYDATA  NA  STANOWISKO DYREKTORA W  SZKOLE/PLACÓWCE: Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa; Warszewice; ul. Zawiszy Czarnego 2; 87-152 Łubianka

1.      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania :
1)     Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który :
-    ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce;
-    ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
-    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
-    w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
-    posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
-    nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
-    nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
-    nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn.zm.),
2)   spełnia inne wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać   osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w   poszczególnych typach szkół i placówek( Dz.U.Nr 89, poz.826 i Nr 189, poz.1854).
 
2.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego;
3)      akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4)      dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)      ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1082r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U.z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);
11)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
3.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs ” w terminie 14 dni ( liczy się data wpływu do Urzędu ), od dnia ukazania się ogłoszenia na adres :
Urząd Gminy Łubianka; Aleja Jana Pawła II nr 8; 87-152 Łubianka
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :
Wójta Gminy Łubianka; Aleja Jana Pawła II nr 8 ; 87-152 Łubianka
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Wytworzył: Wójt Gminy - Jerzy Zająkała (13 maja 2008)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (27 maja 2008, 12:19:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3954

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij