Podatek od nieruchomości na 2006 rok

Na podstawie Uchwały nr NR XXVII/191/2005 Rady Gminy w Łubiance z dnia 24 listopada 2005 r..
Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

§ 1.

Ustala się roczne stawki  podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1/ od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni

użytkowej                                                                                                                                     – 0,45zł,

2/ od budynków lub ich części związanych z działalnością  gospodarczą w zakresie magazynowania i/lub obrotu paliw płynnych, położonych w strefie chronionego krajobrazu od 1m2 powierzchni użytkowej                              – 18,43zł

3/ budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej inną niż określona w § 1 pkt 2 od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                                           – 14,70zł

4/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                                    – 8,58zł

5/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                                                      – 3,61zł

6/ od pozostałych budynków wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych od 1m2 powierzchni użytkowej                                                  – 3,05zł

7/ od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej                                 – 6,17zł

8/ od garaży usytuowanych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, dobudowanych do budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz garaży wolnostojących od 1 m² powierzchni użytkowej                                                         - 3,50 zł

9/ od budowli lub ich części                                                                      – 2 % ich wartości,

10/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2  powierzchni                                                                                                                   – 0,68zł

11/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni    wodnych od 1 ha powierzchni                                                                                   – 3,61zł,

12/ od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni                                                            – 0,33zł

13/ od gruntów zabudowanych i z rozpoczętą zabudową  

      od 1m2  powierzchni                                                                                                                      - 0,10zł

     

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1/ świetlice wiejskie,

2/ budynki lub ich części wymienione w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, będące własnością lub współwłasnością:

-          emerytów,

-          rencistów,

-          inwalidów,

-          innych mieszkańców gminy,

zameldowanych na pobyt stały w gminie Łubianka łącznie przez okres powyżej 10 lat,

3/ budynki lub ich części wymienione w § 1 pkt 6 i 7 niniejszej uchwały, będące własnością emerytów, rencistów i inwalidów.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 listopada 2005)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (29 czerwca 2006, 15:00:44)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (9 października 2006, 08:53:07)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3090