Wzory formularzy wniosków (do pobrania) spraw załatwianych w Urzędzie Gminy Łubianka:

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (24kB) word
Wniosek o uzgodnienie projektu (25kB) word
Wniosek o warunki techniczne przyłączenia (29kB) word
Wniosek o zawarcie umowy na wode (28kB) word
Zgłoszenie odbioru częściowego przyłącza (24kB) word
Zgłoszenie odbioru końcowego przyłącza (27kB) word
Zgłoszenie przystąpienia do wykonania przyłączenia (28kB) word
Oświadczenie o odpadach z terenów zielonych (16kB) word

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE


Zgłoszenie pobytu stałego (635kB) pdf
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (430kB) pdf
Zgłoszenie pobytu czasowego (682kB) pdf
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (506kB) pdf
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (680kB) pdf
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (578kB) pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu - wymeldowaniu (32kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych (31kB) word
Pełnomocnictwo (36kB) word
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (1048kB) pdf
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (83kB) pdf
Wniosek o udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL (1018kB) pdf
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (94kB) pdf
Wniosek o nadanie numeru PESEL (132kB) pdf


WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

Deklaracja na podatek rolny (186kB) word
Deklaracja na podatek leśny (105kB) word
Deklaracja na podatek od środków transportowych (188kB) pdf
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (90kB) pdf
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (81kB) word
Informacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach (159kB) word
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego (996kB) pdf
załacznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego (31kB) word
Oświadczenie producneta rolnego-PKD do akcyzy (29kB) word
Zgoda na informowanie podatników w formie elektronicznej, sms (19kB) word
Deklaracja na podatek od nieruchomości (3045kB) pdf

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.07.2019r.

Informacja i deklaracja na podatek leśny (258kB) zip
Informacja i deklaracja na podatek od nieruchomosci (318kB) zip
Informacja i deklaracja na podatek rolny (284kB) zip

INNE
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (107kB) word
Pełnomocnictwo (36kB) word
Zaświadczenie dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej do dodatków mieszkaniowych (22kB) word
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej (26kB) word
Wniosek do Wójta Gminy Łubianka o przyznanie stypendium szkolnego (56kB) word
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy cz.1 (34kB) word
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy cz.2 (33kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na: zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (43kB) word
Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (66kB) word
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (78kB) word
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE CZŁONKÓW RODZINY, PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OGÓLNYCH, UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY (30kB) plik
OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE CZŁONKÓW RODZINY ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY (26kB) plik
OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE CZŁONKÓW RODZINY NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY (41kB) plik
ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH (41kB) plik
Wniosek w sprawie: wycinki , przycinki drzew (22kB) word
Zgłoszenie zmiany wpisu działalności gospodarczej (27kB) word
Wniosek do Wójta Gminy Łubianka o przyznanie zasiłku szkolnego (53kB) word
Zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych (47kB) word
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (23kB) word
Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (23kB) word
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (25kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (23kB) word
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (48kB) word
Oświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 §2 kpa) (37kB) word
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (83kB) word
Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie podlegający opodatkowaniu (20kB) word
Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasi (7kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia (32kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach za rok 2005 (32kB) word
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (24kB) word
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy cz.1 (34kB) word
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy cz.2 (32kB) word
Karta informacyjna (49kB) plik
Wniosek na schroniska (74kB) plik
Wniosek o zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schronisk (51kB) word
Wniosek o wpis do RDR (38kB) word
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (31kB) word
Wniosek
Wniosek zezwolenie na opróżnianie (34kB) word
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (28kB) word
Wniosek o zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schronisk (51kB) word
Wniosek zezwolenie na opróżnianie (35kB) wordWytworzył: Bartosz Lewandowski (13 lutego 2007)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (13 lutego 2007, 15:51:20)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Podkański (24 września 2019, 10:38:01)
Zmieniono: aktualizacja wniosków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 36787

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij