KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

Konkurs ofert 2/2015 – pożytek publiczny i wolontariat, Łubianka, dn. 14.05.2015 r.

Konkurs ofert 2/2015 – pożytek publiczny i wolontariat, Łubianka, dn. 14.05.2015 r. [...]

konkurs ofert 2/2013 – pożytek publiczny i wolontariat Łubianka, dn. 20.09.2013 r

konkurs ofert 2/2013 – pożytek publiczny i wolontariat Łubianka, dn. 20.09.2013 [...]

konkurs ofert 1/2013 – pożytek publiczny i wolontariat Łubianka, dn. 10.12.2012 r.

konkurs ofert 1/2013 – pożytek publiczny i wolontariatŁubianka, dn. 10.12.2012 [...]

konkurs ofert 2/2012 – pożytek publiczny i wolontariat

Łubianka, dn. 21.06.2012 r.                                    [...]

konkurs ofert 1/2012 – pożytek publiczny i wolontariat

Łubianka, 20.01.2012 r.OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERTDotyczy otwartego konkursu ofert nr 1/2012 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, [...]

konkurs ofert 2011 – pożytek publiczny i wolontariat

WÓJT GMINY ŁUBIANKA na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań [...]

Konkurs ofert - 5.01.2010 r.

WÓJT GMINY ŁUBIANKA na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań [...]

Konkurs ofert

 WÓJT GMINY ŁUBIANKAna podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ,ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań [...]

- WÓJT GMINY ŁUBIANKA NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 2 ORAZ ART. 13 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE (DZ. U. NR 96, POZ. 873 Z PÓŹN. ZM.) OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYC

WÓJT GMINY ŁUBIANKAna podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań [...]

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH.

INFORMACJA O WYNIKACH  KONKURSU OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH. 1.     Organizacja imprez kulturalnych1/ 3.000zł SRGŁ „Przyszłość” – V Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”2/ 3.000zł [...]

WÓJT GMINY ŁUBIANKA NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 2 ORAZ ART. 13 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE (DZ. U. NR 96, POZ. 873 Z PÓŹN. ZM.) OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

WÓJT GMINY ŁUBIANKAna podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań [...]

metryczka