Konkurs ofert


 
WÓJT GMINY ŁUBIANKA

na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ,ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, podtrzymywania tradycji narodowej i lokalnej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

I. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie.
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/wym. ustawy.

II. Przeznaczenie dotacji.
Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie wymienionym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a szczególności na:

1.     Organizację imprez w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
2.     Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
3.     Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.

III. Wysokość środków publicznych.
Łączna wysokość środków publicznych przewidzianych w budżecie gminy na 2009r. na wsparcie zadań określonych w pkt II wynosi 23.000zł.

IV. Termin i warunki składania ofert.

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia  27 lipca 2009r. w zamkniętych ofertach z dopiskiem: „konkurs ofert” na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
2. Oferty niekompletne, złożone po terminie lub na innych drukach zostaną odrzucone.
3. Druki ofert można pobierać w Sekretariacie Urzędu Gminy.

V. Tryb i zasady przyznawania dotacji.

1. Ocenę i wybór ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Weryfikacyjna powołana przez Wójta Gminy.
2. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 29 lipca 2009r. a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.
5. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Łubianka a oferentem.
6. W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.
7. Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
8. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Bartosz Lewandowski, tel. 056/678-82-17 lub 0669725719.
 
formularz oferty do pobrania (97kB) word

INFORMACJA
o wynikach konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wypoczynku dzieci i młodzieży.
W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje organizacjom;
 
 1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach – „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” - 5.000 zł  

2. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w Łubiance z siedzibą w Pigży - Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” - 12.000 zł  

 3. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w Łubiance z siedzibą w Pigży – „Organizacja imprez w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” – 3.500 zł  

4. Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Plus 40 w Brąchnowie – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów” – 2.500 zł

Wytworzył: Wójt Gminy - Jerzy Zająkała (23 czerwca 2009)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (23 czerwca 2009, 12:29:25)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (23 czerwca 2009, 12:50:48)
Zmieniono: korekta załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1786

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij