WÓJT GMINY ŁUBIANKA NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 2 ORAZ ART. 13 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE (DZ. U. NR 96, POZ. 873 Z PÓŹN. ZM.) OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

WÓJT GMINY ŁUBIANKA
na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, podtrzymywania tradycji narodowej i lokalnej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

I. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/wym. ustawy.

II. Zakres konkursu i wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadań:

 1. Organizacja imprez kulturalnych – 8.000zł
 2. Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych promujących gminę – 15.500zł
 3. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – 31.000zł
 4. Pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym – 6.500zł
 5. Pomoc materialna dla studentów – 2.700zł
 6. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy – 1.000zł

III. Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 15 lutego 2008r. w zamkniętych ofertach z dopiskiem: „konkurs ofert” na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 2. Oferty niekompletne, złożone po terminie lub na innych drukach zostaną odrzucone.
 3. Druki ofert można pobierać w Sekretariacie Urzędu Gminy.

IV. Tryb i zasady przyznawania dotacji:

 1. Ocenę i wybór ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Weryfikacyjna powołana przez Wójta Gminy.
 2. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 5 marca 2008r. a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.
 5. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Łubianka a oferentem.
 6. W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.
 7. Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 8. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Skarbnik Gminy – Ewa Piotrowska – Kędziora.   
   

Wytworzył: Wójt Gminy - Jerzy Zająkała (10 stycznia 2008)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (10 stycznia 2008, 10:52:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3845

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij