ZADANIA ZLECONE GMINY ŁUBIANKA

1. Obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z  zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendum wynika z następujących przepisów prawnych:

 • art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 14.03.2003r. - Referendum ogólnokrajowe.(Dz.U.57, poz.507 z 2003r.)
 • art.34, art.37, art.38 ustawy z dnia 24.04.1997r. - Przeciwdziałanie narkomanii.(Dz.U. 24, poz.198 z 2003r.- j.t.)
 • art.34 ust.1 ustawy z dnia 24.08.1991r. - Ochrona przeciwpożarowa.(Dz.U. 147, poz. 1229 Z 2002r. - j.t.)
 • art.28 ust.2, art.50 ust.6 ust.7 ustawy z dnia 14.12.1995r. - Izby rolnicze.(Dz.U. 101, poz. 927 z 2002r.- j.t.)
 • art.19 ust.4 ustawy z dnia 24.01.1991r. - Kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.(Dz.U.42, poz.371 z 2002r. - j.t.)
 • art.160§2 ustawy z dnia 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.(Dz.U.98, poz.1070 z 2001r.)
 • art.52 ustawy z dnia 10.04.1974r. - Ewidencja ludności i dowody osobiste.(Dz.U.87, poz.960 z 2001r. - j.t.)
 • art.38 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Usługi turystyczne.(Dz.U.55, poz.578 z 2001r.- j.t.)
 • art.11 ust.5, art.17 ust.5, art.52 ust.1 ustawy z dnia 12.04.2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.(Dz.U.46, poz.499 z 2001r.)
 • art.2 ust.2 ustawy z dnia 20.08.1997r. - Krajowy Rejestr Sądowy.(Dz.U.17, poz.209 z 2001r. - j.t.)
 • art.21 ust.2, art.26 ust.3 ustawy z dnia 27.09.1990r. - Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.(Dz.U.47, poz.544 z 2000r. - j.t.)
 • art.88(a) ust.3 ustawy z dnia 19.11.1999r. - Prawo działalności gospodarczej.(Dz.U.101, poz. 1178 z 1999r.)
 • art.20 ust.2 ustawy z dnia 01.12.1994r. - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.(Dz.U.102, poz.651 z 1998r. - j.t.)
 • art.23 ust.2 ust.3 ustawa 16.07.1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.(Dz.U.95, poz.602 z 1998r.)
 • art.11 ustawy z dnia 29.11.1990r. - Pomoc społeczna.(Dz.U.64, poz. 414 z 1998r.  - j.t.)
 • art.9 ust.4 ustawy z dnia 19.08.1994r. - Ochrona zdrowia psychicznego.(Dz.U. 111, poz. 535 z 1994r.)
 • ustawy z dnia 11.05.1994r. - Zadania zlecone gminie, związane z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych.(Dz.U.67, poz.288 z 1994r.)
 • art.31 ust.2 ustawy z dnia 30.04.1993r. - Narodowe fundusze inwestycyjne i ich prywatyzacja.(Dz.U.44, poz. 202 z 1993r.)
 • art.5 ust.1 ustawy z dnia 05.07.1990r. - Prawo o zgromadzeniach.(Dz.U.51, poz.297 z 1990r.)
 • art.3, art.4, art.8 ust.1 ustawy z dnia 17.05.1990r. - Podział zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmiana niektórych ustaw.(Dz.U.34, poz. 198 z 1990r.)

2. Zadania  z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

 

metryczka


Wytworzył: Krzysztofa Zielińska (17 października 2003)
Opublikował: Krzysztofa Zielińska (17 października 2003, 12:46:58)

Ostatnia zmiana: Krzysztofa Zielińska (9 lutego 2004, 10:08:27)
Zmieniono: zmiana wielkości czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6961