Zarządzenia Wójta - rok 2003.

Zarządzenia Wójta - rok 2003.

Zarządzenie nr 23/2003 Wójta Gminy w Łubiance z dnia 23 września 2003r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

INFORMACJAWykazy powołanych członków komisji spisowych są załącznikiem do zamieszczonego zarządzenia. Można je uzyskać w Urzędzie Gminy w Łubiance, u p. Gabrieli Kwiatkowskiej w godzinach pracy Urzędu.   [...]

Zarządzenie nr 9/2003 Wójta Gminy w Łubiance z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003r.

INFORMACJAZałączniki do Zarządzenia Nr 9/2003 są dostępne w Urzędzie Gminy w Łubiance, u p. Gabrieli Kwiatkowskiej, budynek A, w godzinach pracy Urzędu. [...]

metryczka