Urząd Gminy w Łubiance ul. Aleja Jana Pawła II nr 8 i ul. Toruńska 97

Wójt Gminy - Jerzy Zająkała
tel. 56 678 82 17 jzajakala@zgwrp.org.pl
pokój nr 10

Zastępca Wójta Gminy - Wojciech Konstanty
tel. 731 732 275 wojciech.konstanty@lubianka.pl
ul. Toruńska 97, pokój nr 8

Sekretarz Gminy - Bartosz Lewandowski
tel. 56 678 82 17 wew. 33, 603 516 005 bartosz.lewandowski@lubianka.pl
pokój nr 11

Skarbnik Gminy - Magdalena Syrocka
tel. 56 678 82 17 wew. 58, 730 720 172  magdalena.syrocka@lubianka.pl
pokój nr 3 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
ul. Aleja Jana Pawła II nr 8
 
Kierownik Bartosz Lewandowski
 
Izabela Walter - Samodzielny Referent
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i Jednostek Pomocniczych
tel. 56 678 82 17 wew. 37, izabela.walter@lubianka.pl
pokój nr 4
Obsługa organizacyjna Rady Gminy oraz sołectw

Anna Małek - Inspektor
Stanowisko ds. Organizacji Urzędu, Kadr i archiwum
tel. 56 678 82 17 wew. 54, 730 703 445 anna.malek@lubianka.pl
pokój nr 14
Kadry, archiwum zakładowe, BHP i ochrona informacji niejawnych

Elżbieta Żeglarska - Inspektor
Stanowisko ds. Aktywizacji Obywatelskiej
tel. 56 678 82 17 wew. 54 elozegl@poczta.onet.pl
pokój nr 14
Aktywizacja obywatelska, pozyskiwanie środków dla org. pozarządowych i wsparcie MRG, GRS
 
URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Aleja Jana Pawła II nr 8
 
Kierownik Krzysztofa Zielińska
tel. 56 678 82 17 wew. 42, 530 442 929 krzysztofa.zielinska@lubianka.pl
pokój nr 10
Wydawanie dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego, prowadzenie rejestru wyborców i sprawy meldunkowe
 
WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNY
ul. Aleja Jana Pawła II nr 8
 
Kierownik Agata Surowiec
tel. 56 678 82 17 wew. 34 agata.surowiec@lubianka.pl
pokój nr 16

Anna Filus - Inspektor
Stanowisko ds. Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
tel. 56 678 82 17 wew. 55, 502 915 972 anna.filus@lubianka.pl
pokój nr 15
Organizacja i funkcjonowanie szkół i przedszkoli oraz ochrona zdrowia i inicjatywy prozdrowotne

Rafał Gabor - Starszy Informatyk
Stanowisko ds. Informatyzacji
tel. 56 678 82 17 rafal.gabor@lubianka.pl
Oprogramowanie i sprzęt informatyczny

Arkadiusz Podkański - Referent
Stanowisko ds. Promocji, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 56 678 82 17 wew. 44, 730 803 096, promocja@lubianka.pl
pokój nr 15
Promocja gminy, kultury i sportu. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami OSP

Kamila Lewandowska - Specjalista
Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej
tel. 56 678 82 17 wew. 57 kamila.lewandowska@lubianka.pl
pokój nr 15
Rejestracja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zarządzanie kryzysowe i obronność

Iwona Przewięźlikowska - Młodszy Referent
Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu
tel. 56 678 82 17 wew. 31 gmina@lubianka.pl
pokój nr 9
Obsługa sekretariatu, sprawy profilu zaufanego
 
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
ul. Aleja Jana Pawła II nr 8
 
Kierownik Adam Kierzkowski
tel. 56 678 82 17 wew. 35, 731 733 488 adam.kierzkowski@lubianka.pl
pokój nr 12 

Zastępca kierownika Mirosław Jakubski
Stanowisko ds. Inwestycji
tel. 56 678 82 17 wew. 35, 508 221 380  miroslaw.jakubski@lubianka.pl
pokój nr 12
Przygotowanie i prowadzenie inwestycji
 
Beata Prowadzisz - Specjalista
Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego
tel. 56 678 82 17 wew. 39, 731 733 830 beata.prowadzisz@lubianka.pl
pokój nr 13
Zagospodarowanie przestrzenne, podziały nieruchomości i decyzje o warunkach zabudowy
 
Julia Bartosińska - Referent
Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego
tel. 56 678 82 17 wew. 39, 731 733 628 julia.bartosinska@lubianka.pl
pokój nr 13
Zagospodarowanie przestrzenne, wypisy i wyrysy z MPZP, zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości oraz rewitalizacji
 
Paulina Drygalska - Specjalista
Stanowisko ds. Rozwoju
tel. 56 678 82 17 wew. 36, 731 732 196 paulina.drygalska@lubianka.pl
pokój nr 15
Pozyskiwanie środków zewnętrznych, strategie i inne plany rozwojowe
 
WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY
ul. Aleja Jana Pawła II nr 8
 
Kierownik Magdalena Syrocka
tel. 56 678 82 17 wew. 58, 730 720 172  magdalena.syrocka@lubianka.pl
pokój nr 3 

Barbara Lewandowska - zastępca Skarbnika Gminy
tel. 56 678 82 17 wew. 58, barbara.lewandowska@lubianka.pl
pokój nr 3 

Marcelina Mądraszewska - Młodszy Referent
Stanowisko ds. księgowości funduszu sołeckiego
tel. 56 678 82 17 wew. 43, 530 443 778  marcelina.madraszewska@lubianka.pl
pokój nr 2
Realizacja funduszy sołeckich, zwrot podatku akcyzowego i sprawy majątkowe
 
Anna Ząbek - Młodszy Referent
Stanowisko ds. księgowości i ewidencji VAT
tel. 56 678 82 17 wew. 40, 530 443 186  anna.zabek@lubianka.pl
pokój nr 4
Pobór opłat za wodę i ścieki oraz odpady komunalne, rozliczenia VAT
 
Ewa Finc - Młodszy Referent
Stanowisko ds. wymiaru podatków
tel. 56 678 82 17 wew. 40 ewa.finc@lubianka.pl
pokój nr 4
Wymiar podatków i opłat lokalnych, udzielanie ulg w podatkach i poświadczenie pracy w gospodarstwach rolnych
 
Celina Chojnacka - Młodszy Referent
Stanowisko ds. płac i ewidencji księgowej
tel. 56 678 82 17 wew. 43 celina.chojnacka@lubianka.pl
pokój nr 2
Płace, rozliczenia z ZUS oraz z Urzędem Skarbowym w zakresie płac
 
Magdalena Kędziora - Referent
Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji
56 678 82 17 wew. 40  magdalena.kedziora@lubianka.pl
pokój nr 4
Pobór podatków i opłat lokalnych oraz windykacja należności
 
Dominika Boniecka - Młodszy Referent
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i ewidencji majątku
tel. 56 678 82 17 wew. 43 dominika.boniecka@lubianka.plpokój nr 2Zwrot podatku akcyzowego, dochody budżetowe
   
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Toruńska 97 Łubianka
   
Kierownik Daniel Kasprowicz
tel. 535 432 422 daniel.kasprowicz@lubianka.pl 

Stanisław Deruś-Specjalista
Stanowisko ds. Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
kom. 603 516 122 stanislaw.derus@lubianka.pl
Gminna Spółka Wodna, pozwolenia na wycinkę drzew, ochrona gruntów rolnych i zwierząt oraz postępowania środowiskowe
 
Łukasz Lewicz-Samodzielny Referent
Stanowisko ds. Infrastruktury Komunikacyjnej
kom. 731 732 250 lukasz.lewicz@lubianka.pl
Zarządzanie drogami i chodnikami oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg
 
Maria Lipińska-Samodzielny Referent
Stanowisko ds. Infrastruktury Energetycznej
kom. 730 703 446 maria.lipinska@lubianka.pl
Zarządzanie infrastrukturą energetyczną gminy, odnawialne źródła energii oraz zakup energii elektrycznej
 
Jarosław Gałązka
Stanowisko ds. Mienia Gminnego
kom. 530 087 370 jaroslaw.galazka@lubianka.pl
Gospodarowanie mieniem gminnym oraz utrzymanie i modernizacja budynków gminnych
 
Pracownicy gospodarczy

Sławomir Lewandowski
Krzysztof Korzenecki
Jan Pęcek
Piotr Lewandowski
Zbigniew Mareczko
Franciszek Kruca
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Toruńska 97 Łubianka
 
Kierownik Andrzej Sierocki
kom. 508 221 372 andrzej.sierocki@lubianka.pl 

Zastępca kierownika Dorota Tarczykowska
kom. 731 732 950 dorota.tarczykowska@lubianka.pl 

Marzenna Winiarska-Specjalista
Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej
kom. 530 442 940 marzenna.winiarska@lubianka.pl
Zapewnienie dostawy wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych oraz związana z tym obsługa administracyjna

Adam Paluszewski - Obsługa PSZOK - 731 732 055
Stanowisko ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi
 
Pracownicy Techniczni
Stanowisko ds. obsługi urządzeń wodno-kanalizacyjnych
 
Jerzy Afelt 502 234 457
Mateusz Rumiński 731 732 691
Andrzej Rumiński  502 234 497
Sławomir Wronka 502 272 125
Tomasz Szreder 502 234 477
Dawid Lewandowski 731 732 916


metryczka


Wytworzył: Bartosz Lewandowski (2 stycznia 2019)
Opublikował: Krzysztofa Zielińska (5 lutego 2004, 11:05:25)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Podkański (16 kwietnia 2021, 12:55:03)
Zmieniono: Uaktualniono numer telefonu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13402