PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2003 rok

Na podstawie Uchwały nr II/7/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 11 grudnia 2002r.
Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
1/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 490 zł
2/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 726 zł
3/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.233 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
1/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
a/ o liczbie osi – dwie - 1.545 zł
b/ o liczbie osi – trzy - 1.398 zł
2/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
a/ o liczbie osi – trzy - 1.768 zł
b/ o liczbie osi – cztery i więcej - 1.601 zł
3/ równej lub wyższej niż 26 ton o liczbie osi – cztery i więcej - 2.078 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, niż określone w ust. 2 o dopuszczalnej masie całkowitej:
1/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
a/ o liczbie osi – dwie - 1.523 zł
b/ o liczbie osi – trzy - 1.491 zł
2/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
a/ o liczbie osi – trzy - 2.040 zł
b/ o liczbie osi – cztery i więcej - 1.781 zł
3/ równej lub wyższej niż 26 ton o liczbie osi – cztery i więcej - 2.354 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1.438 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepa lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie - 1.542 zł
2/ równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton o liczbie osi – dwie - 1.670 zł
3/ równej lub wyższej niż 36 ton:
a/ o liczbie osi – dwie - 1.960 zł
b/ o liczbie osi – trzy - 2.111 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie - 1.006 zł
2/ równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton o liczbie osi – dwie - 1.820 zł
3/ równej lub wyższej niż 36 ton:
a/ o liczbie osi – dwie - 2.215 zł
b/ o liczbie osi – trzy - 2.354 zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 405 zł

8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi – jedna - 1.439 zł
2/ równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
a/ o liczbie osi – jedna - 936 zł
b/ o liczbie osi – dwie - 1.192 zł
3/ równej lub wyższej niż 36 ton:
a/ o liczbie osi – dwie - 1.543 zł
b/ o liczbie osi – trzy - 1.443 zł

9. Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:
1/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi – jedna - 794 zł
2/ równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
a/ o liczbie osi – jedna - 1.053 zł
b/ o liczbie osi – dwie - 1.405 zł
3/ równej lub wyższej niż 36 ton:
a/ o liczbie osi – dwie - 1.809 zł
b/ o liczbie osi – trzy - 1.607 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1/ mniej niż 30 miejsc - 532 zł
2/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.165 zł

Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990r. stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 505 zł
b/ od 5,5 tony do 9 ton włącznie - 747 zł
c/ od 9 ton do poniżej 12 ton - 1.234 zł
2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.439 zł
3/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 417 zł
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc - 548 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200 zł

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadających katalizatory, stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 466 zł
b/ od 5,5 tony do 9 ton włącznie - 690 zł
c/ od 9 ton do poniżej 12 ton - 1.172 zł
2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.367 zł
3/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 384 zł
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc - 506 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.106 zł

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (11 grudnia 2002)
Opublikował: Krzysztofa Zielińska (12 stycznia 2004, 14:03:47)

Ostatnia zmiana: Krzysztofa Zielińska (9 lutego 2004, 12:43:40)
Zmieniono: zmiana wielkości czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3433