Podatek od środków transportowych na 2007 rok

Na podstawie Uchwały nr III/7/2006 Rady Gminy w Łubiance z dnia 12 grudnia 2006 r.

 

Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

 

 

1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od jednego środka transportowego na terenie gminy Łubianka na rok 2007.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)      od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie                         662,29 zł,

b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                879,00zł,

c)       powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                         1.324,57 zł,

2.Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Dopuszczalna masa

całkowita

(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem

pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

(w złotych)

Inne systemy zawieszenia osi jezdnej

(w złotych)

DWIE OSIE

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12

13

800

860

13

14

860

920

14

15

920

980

15

 

980

1124,01

TRZY OSIE

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12

17

800

980

17

19

980

1080

19

21

1080

1150

21

23

1150

1200

23

25

1200

1415,37

25

 

1200

1415,37

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12

25

1200

1400

25

27

1400

1600

27

29

1600

1900

29

31

1900

2505,15

31

 

1900

2505,15

 

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

            a) od 3,5 ton a poniżej 8 ton       -           1.100,52 zł,

            b) od  8 ton i poniżej 12 ton        -           1.545,33 zł,

 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepa lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa

(w tonach)

 

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

( w złotych)

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

(w złotych)

DWIE OSIE

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12

18

1543

1655

18

25

1655

1793

25

31

1793

1870

31

 

1870

1936,29

TRZY OSIE

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12

40

1860

1936,29

40

 

1995

2500

 

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku

rolnego – 550,00 zł.

 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w złotych)

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych (w złotych)

JEDNA OŚ

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12

18

550

580

18

25

580

620

25

 

620

740

DWIE OSIE

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12

28

740

820

28

33

820

890

33

38

890

1160

38

 

1160

1530

TRZY OSIE

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12

38

1494

1531,54

38

 

1890

1936,29

 

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

            a) mniejszej niż 30 miejsc                                  -                        580,83 zł,

            b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                      -                      1.273,75 zł,

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (12 grudnia 2006)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (20 grudnia 2006, 14:40:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2279