PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2004 rok

Na podstawie Uchwały nr XI/69/2003 Rady Gminy w Łubiance z dnia 12 grudnia 2003r.
Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
1/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 495 zł
2/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 733 zł
3/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.241 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
1/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
a/ o liczbie osi – dwie - 1.560 zł
b/ o liczbie osi – trzy - 1.412 zł
2/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
a/ o liczbie osi – trzy - 1.785 zł
b/ o liczbie osi – cztery i więcej - 1.617 zł
3/ równej lub wyższej niż 26 ton o liczbie osi – cztery i więcej - 2.098 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, niż określone w ust. 2 o dopuszczalnej masie całkowitej:
1/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
a/ o liczbie osi – dwie - 1.538 zł
b/ o liczbie osi – trzy - 1.506 zł
2/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
a/ o liczbie osi – trzy - 2.060 zł
b/ o liczbie osi – cztery i więcej - 1.799 zł
3/ równej lub wyższej niż 26 ton o liczbie osi – cztery i więcej - 2.377 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1.452 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepa lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie - 1.557 zł
2/ równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton o liczbie osi – dwie - 1.687 zł
3/ równej lub wyższej niż 36 ton:
a/ o liczbie osi – dwie - 1.979 zł
b/ o liczbie osi – trzy - 2.132 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie - 1.016 zł
2/ równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton o liczbie osi – dwie - 1.938 zł
3/ równej lub wyższej niż 36 ton:
a/ o liczbie osi – dwie - 2.237 zł
b/ o liczbie osi – trzy - 2.377 zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 409 zł

8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi – jedna - 1.447 zł
2/ równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
a/ o liczbie osi – jedna - 945 zł
b/ o liczbie osi – dwie - 1.204 zł
3/ równej lub wyższej niż 36 ton:
a/ o liczbie osi – dwie - 1.558 zł
b/ o liczbie osi – trzy - 1.457 zł

9. Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:
1/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi – jedna - 802 zł
2/ równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
a/ o liczbie osi – jedna - 1.063 zł
b/ o liczbie osi – dwie - 1.419 zł
3/ równej lub wyższej niż 36 ton:
a/ o liczbie osi – dwie - 1.827 zł
b/ o liczbie osi – trzy - 1.623 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1/ mniej niż 30 miejsc - 537 zł
2/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.176 zł

Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990r. stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 510 zł
b/ od 5,5 tony do 9 ton włącznie - 754 zł
c/ od 9 ton do poniżej 12 ton - 1.240 zł
2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.453 zł
3/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 421 zł
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc - 553 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.212 zł

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadających katalizatory, stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 470 zł
b/ od 5,5 tony do 9 ton włącznie - 697 zł
c/ od 9 ton do poniżej 12 ton - 1.184 zł
2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.380 zł
3/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 388 zł
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc - 511 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.117 zł

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (12 grudnia 2003)
Opublikował: Krzysztofa Zielińska (12 stycznia 2004, 14:19:24)

Ostatnia zmiana: Krzysztofa Zielińska (9 lutego 2004, 12:55:38)
Zmieniono: zmiana wielkosci czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3376