Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 47) starsze karty »
numer wpisu:

24/2014

data: 4 listopada 2014
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE OŚRODKA SZKOLENIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TORUNIU Z SIEDZIBĄ W ŁUBIANCE na działkach nr: 153/17, 153/18, 153/21, 153/22, 154/2, 154/3, 154/4, gmina Łubianka.”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Łubianka

numer wpisu:

23/2014

data: 3 listopada 2014
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: na wniosek z dnia 3.11.2014 r. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ul Prosta 32, 87-100 Toruń, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE OŚRODKA SZKOLENIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TORUNIU Z SIEDZIBĄ W ŁUBIANCE na działkach nr: 153/17, 153/18, 153/21, 153/22, 154/2, 154/3, 154/4, gmina Łubianka.”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Łubianka

numer wpisu:

22/2014

data: 17 października 2014
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa budynku inwentarskiego obory o obsadzie 135 DJP, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 9,5m3,na działce nr geod. 169, położonej w Brąchnowo, gmina Łubianka”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Łubianka

numer wpisu:

21/2014

data: 31 lipca 2014
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.03.2014 r., uzupełniony w dniu 18.03.2014 r. Pana Marka Blachowskiego, Brąchnowo, ul. Św. Floriana 4, 87-152 Łubianka. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa budynku inwentarskiego obory o obsadzie 135 DJP, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 9,5m3,na działce nr geod. 169, położonej w Brąchnowo, gmina Łubianka”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Łubianka

numer wpisu:

20/2014

data: 31 lipca 2014
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa domu seniora na części działki ewidencyjnej nr 105/3 obręb Warszewice gmina Łubianka”, jako bezprzedmiotowe.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Łubianka

numer wpisu:

19/2014

data: 29 lipca 2014
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: na wniosek z dnia 24.07.2014 r. (data wpływu 29.07.2014 r.) Gminy Łubianka, Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowie dróg gminnych nr: 100408C (ul. Prosta), 100414C (ul. Parkowa), 100423C (Aleja Kard. St. Wyszyńskiego), 100424C (ul. Migdałowa), 1004434C (ul. Wschodnia), 100435C (ul. Młodzieżowa) i 100436C (ul. Poprzeczna) oraz dróg powiatowych Pigża – Brąchnowo – Chełmża nr 2018C (ul. Św. A. Boboli) i Świerczynki – Kowróz – Ostaszewo nr 2021C (ul. Graniczna) w miejscowości Pigża na łącznej długości ok. 6 km położonych na działkach nr: 27 - dr, cz. 57/1, cz. 63, 64 - dr, cz. 68, cz. 206, cz. 58, cz. 69/2, cz. 69/1, cz. 59/1, cz. 59/2, cz. 207/2, cz. 207/6, cz. 207/3, 82 - dr, cz. 80/9, cz. 138/16, cz. 75, cz. 208, cz. 73/2, cz. 133, cz. 60/1, cz. 60/2, cz. 119, cz. 135/28, cz. 135/27, 121 - dr, cz.120/34, cz. 135/2, cz. 120/32, 25 - dr, cz.139, cz. 141, 140 - dr, 46 - dr, 52 - dr, cz. 142, 150 - dr, 88 - dr i 89 – dr”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Łubianka

numer wpisu:

18/2014

data: 25 lipca 2014
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: zawiadamia się, że na wniosek z dnia 9.07.2014 r. (uzupełniony 25.07.2014 r.) Adama Iwickiego, ul. Św. Jadwigi 12, 87-152 Zamek Bierzgłowski reprezentowany przez Pracownie Inwestproj, ul. Toruńska 10, 87-134 Rozgarty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa obory wolnostanowiskowej dla 100 DJP wraz z płytą gnojną i zbiornikiem na gnojowicę zlokalizowanej w Zamku Bierzgłowskim na działce 167/2”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Łubianka

numer wpisu:

17/2014

data: 23 lipca 2014
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: ORZEKAM umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowa hali magazynowej wyrobów gotowych w Przecznie przy ul. Św. Rozalii 7, na działkach nr 30/4 i 30/5 gmina Łubianka”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Łubianka

numer wpisu:

16/2014

data: 30 czerwca 2014
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.06.2014 r. Polmar Marek Zakrzewski, Biskupice, ul. Kasztanowa 29, 87-152 Łubianka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przekształcenie istniejących budynków gospodarczych na cele produkcyjne. Zabudowa przemysłowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy do 1,0 ha. Powierzchnia działki całkowita 1,3 ha, powierzchnia działki przeznaczona pod działalność gospodarczą do 1,0 ha. Nr działki: 237/1 – Biskupice, gmina Łubianka.”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Łubianka

numer wpisu:

15/2014

data: 4 czerwca 2014
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: zawiadamia się, że na wniosek z dnia 4.06.2014 r. Rymoplast Polska Sp. z o. o., ul. Św. Rozalii 7, 87-152 Przeczno, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :„ Budowa hali magazynowej wyrobów gotowych w Przecznie przy ul. Św. Rozalii 7, na działkach nr 30/4 i 30/5 gmina Łubianka”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Łubianka

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 47) starsze karty »