Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Gminy Łubianka

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne. (Załóż konto)

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie
   
podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu
    Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu  

Poniedziałek7.30-15.30
Wtorek8.30-16.30
Środa7.30-15.30
Czwartek7.30-15.30
Piątek7.30-15.30

do Sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 12

na następujących nośnikach danych:

- Dyskietka 1,44 MB

- Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

- Płyta CD-RW, DVD-RW 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym
    podpisem cyfrowym w formacie
Xades-Bes

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza
    (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć
3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą
    automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

metryczka


Wytworzył: Rafał Gabor - Informatyk (1 lutego 2012)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (19 lutego 2014, 14:48:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4732