Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 3579)

Przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2021-10-14 13:00:09
Autor: Marzenna Winiarska

Przetarg nieograniczony

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania


Data: 2021-10-14 10:54:53
Autor: Marzenna Winiarska

WÓJT GMINY ŁUBIANKA

Aktualizacja


Data: 2021-10-13 14:24:44
Autor: Izabela Walter

Data: 2021-10-13 13:04:53
Autor: Izabela Walter

Zapytanie ofertowe

Aktualizacja - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2021-10-11 13:50:43
Autor: Julia Bartosińska

Data: 2021-10-07 14:00:22
Autor: Izabela Walter

Data: 2021-10-07 13:43:16
Autor: Izabela Walter

Data: 2021-10-06 15:12:44
Autor: Arkadiusz Podkański

Data: 2021-10-06 10:02:16
Autor: Julia Bartosińska

Data: 2021-10-05 12:38:16
Autor: Maria Lipińska

Data: 2021-10-04 08:25:46
Autor: Izabela Walter

Data: 2021-09-30 15:16:58
Autor: Arkadiusz Podkański

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2021-09-30 11:40:49
Autor: Maria Lipińska

Zapytanie ofertowe

Korekta literowa numeru sprawy


Data: 2021-09-23 14:27:51
Autor: Maria Lipińska

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania


Data: 2021-09-23 11:17:39
Autor: Maria Lipińska

Data: 2021-09-22 09:23:53
Autor: Julia Bartosińska

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2021-09-21 14:25:29
Autor: Agnieszka Kubiak

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2021 roku

Wprowadzenie Uchwały Nr 13/I/2021 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z dnia 17.09.2021 r.


Data: 2021-09-20 14:55:27
Autor: Barbara Lewandowska

Data: 2021-09-20 14:43:28
Autor: Barbara Lewandowska

Zmiany budżetu Gminy Łubianka 2021 rok

Wprowadzenie Uchwały Nr XXIX/291/2021


Data: 2021-09-20 14:28:21
Autor: Barbara Lewandowska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 3579)