OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA, DECYZJE, ZAŚWIADCZENIA, ZEZWOLENIA I PETYCJE

OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA, DECYZJE, ZAŚWIADCZENIA, ZEZWOLENIA I PETYCJE

Ogłoszenie Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027

Ogłoszenie Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych informuję, że do dnia 30 CZERWCA 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatów [...]

Obwieszczenie o budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV w m. Zamek Bierzgłowski, Pigża, Łubianka

WRP.6733.26.2017OBWIESZCZENIE z dnia 06 kwietnia 2018 r.Wójta Gminy ŁubiankaZgodnie z art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 49 Kodeksu postępowania [...]

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Dla Gminy Łubianka

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Dla Gminy Łubianka Wójt Gminy Łubianka informuje, że w dniach od 25.11.2016 r. do 16.12.2016 r. do godz. 9.00 prowadzone są konsultacje społeczne [...]

ergregre

ghrotig [...]

Konsultacje społeczne dotyczące projektów dokumentów kluczowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów dokumentów kluczowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zgodnie z zapisami [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu mechaniczno-usługowego (naprawa samochodów osobowych)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu mechaniczno-usługowego (naprawa samochodów osobowych) na działce ewidencyjnej nr 198/10 w  miejscowości Zamek [...]

O B W I E S Z C Z E N I E 1.06.2010 r.

                              Łubianka, 01.06.2010r.   RGK/7624/ 03 [...]

Obwieszczenie 15.03.2010 r.

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie 24.02.2010 r

                                         &nbs [...]

O B W I E S Z C Z E N I E Łubianka, 04.01.2010r.

                        Łubianka, 04.01.2010r. RIDiZG/7624/ 01 /10        O B W I E S Z C Z E N I E [...]

Obwieszczenie 2.10.2009

Łubianka,  02.10.2009 r. RROŚiBP/7663/03/2009                OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu [...]

Obwieszczenia 18.08.2009 r.

                                         &nbs [...]

Obwieszczenia 3.08.2009 r.

Łubianka, dnia 03 sierpnia 2009 r.  RIDiZG/7624/ 07/ 09   OBWIESZCZENIE              Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu [...]

Obwieszczenie - 1.07.2009 r.

Łubianka, 29.06.2009r. RIDiZG/7624/ 01 /09     O B W I E S Z C Z E N I E   Wójt Gminy Łubianka na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 200r Nr 98, poz. 1071 z późn. [...]

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Łubianka 12.06.2008 RPI-AS/7633/02/2008 DECYZJAo środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia          Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Łubianka, dn. 25.04.2008 r.           GPM.7331 -24-1/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art.61 § 4 Kodeksu postępowania [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubianka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Łubianka, 13 marzec 2008 r. Urząd Gminy Łubianka   Obwieszczenie Wójta Gminy Łubianka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.Zgodnie z art. 61 § [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Łubianka, dn. 03.08.2007 r.   GPM. 7331/58-1/07/CP                         Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [...]

OBWIESZCZENIE

Łubianka, dnia 27 czerwca 2006 r.   GPM.7331/LICP/wp/o-1/2006     OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY [...]

metryczka