Rejestr instytucji kultury

I.  Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łubianka  prowadzony jest przez pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. kadr i archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Łubiance, Al. Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka.

II. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
8.  Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
9.  Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

III. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
 
Rejestr Instytucji Kultury - stan na dzień 26 kwietnia 2018 r. (80kB) word
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance (72kB) word
Zarządzenie Wójta Gminy w Łubiance i wzór wniosku
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance (68kB) word
Księga Rejestrowa Centrum Kultury w Łubiance (72kB) word
Księga Rejestrowa Centrum Kultury w Łubiance (77kB) word
Księga Rejestrowa Centrum Kultury w Łubiance - 2015 (77kB) word
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance - 2015 (73kB) word
Księga Rejestrowa Centrum Kultury w Łubiance - 2016 (78kB) word
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance - 2016 (75kB) word
Księga Rejestrowa Centrum Kultury w Łubiance - 2017 (80kB) word
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance - 2017 (76kB) word
Księga Rejestrowa Centrum Kultury w Łubiance - 2018 (87kB) word
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance - 2018 (80kB) word
Księga Rejestrowa Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance (49kB) word
Księga Rejestrowa Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance 2019 (51kB) word
Księga Rejestrowa Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance 2020 (52kB) word
Księga Rejestrowa Biblioteki - Centrum Kultury w Łubiance 2021 (53kB) word
Księga Rejestrowa Biblioteki - Centrum Kultury w Łubiance 2022 (55kB) word
Program działalności Biblioteki - Centrum Kultury w Łubiance (154kB) pdf
Księga Rejestrowa Biblioteki - Centrum Kultury w Łubiance 2023 (57kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Małek (28 sierpnia 2012)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (5 września 2012, 11:10:01)

Ostatnia zmiana: Karolina Neumann-Rzeźnik (12 czerwca 2023, 11:00:39)
Zmieniono: Dodanie nowego dokumentu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7981