Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2017 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 20)Uchwała nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 maja 2017


w sprawie rozgraniczenia nieruchomości gruntowych w Bierzgłowie położonych na działkach 102 i 103

Uchwała nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 maja 2017


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych o spożycia poza miejscem jak i miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

Uchwała nr XXVII/212/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 maja 2017


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023

Uchwała nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 maja 2017


o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2017-2037

Uchwała nr XXVII/210/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 maja 2017


w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2017

Uchwała nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 maja 2017


w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Wójta Gminy

Uchwała nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 maja 2017


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubianka za 2016r.

Uchwała nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 maja 2017


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017


o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, wicedyrektorów i pedagogów szkolnych

Uchwała nr XXVI/204/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017


w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubianka, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr XXVI/203/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017


w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Łubianka jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Uchwała nr XXVI/202/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017


w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Łubianka do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr XXVI/ 201/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017


o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2017-2037.

Uchwała nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017


w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2017

Uchwała nr XXV/199/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 lutego 2017


w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Łubianka do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2017


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Uchwała nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2017


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Warszewice

Uchwała nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2017


w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubianka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków

Uchwała nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2017


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

Uchwała nr XXIV/193/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2017


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 20)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij