Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Publiczny Transport Zbiorowy organizowany przez Gminę Łubianka

zamawiający: GMINA ŁUBIANKA
tryb zamówienia: Tryb podstawowy z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp)
nr sprawy: ZP.271.37.2023
wartość: powyżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
termin składania ofert: 5 grudnia 2023  08:00

zamówienie na:

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 973 347,00 zł na pokrycie deficytu budżetu Gminy

zamawiający: GMINA ŁUBIANKA
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)
nr sprawy: ZP.271.38.2023
wartość: powyżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
termin składania ofert: 7 grudnia 2023  08:00

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łubianka

zamawiający: GMINA ŁUBIANKA
tryb zamówienia: Tryb podstawowy z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp)
nr sprawy: ZP.271.39.2023
wartość: powyżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 grudnia 2023  08:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)