Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH NR: 100411C W MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE UL. KOZIELEC I 100414C W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANKA UL. JEZIORNA

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 228530 - 2010
wartość:
termin składania ofert: 20 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Łubianka poprzez przebudowę dróg gminnych nr: 100411C w miejscowości Biskupice, ul. Kozielec i 100414C w miejscowości Łubianka, ul. Jeziorna” zapadły następujące rozstrzygnięcia: - w I część zamówienia: Wybrano ofertę ALSTAL – DROGI Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno z ceną 369.612,07 zł za realizację I części zamówienia. Ilość punktów przyznana ofercie 100. W postępowaniu złożono również następujące oferty: - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Polna 113, 87-100 Toruń z ceną 414.387,42 zł za realizację I części zamówienia. Liczba punktów przyznana ofercie 89,19. - EUROVIA VINCI, Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce z ceną 513.927,07 zł za realizację I części zamówienia. Liczba punktów przyznana ofercie 71,92. - w II część zamówienia: Wybrano ofertę ALSTAL – DROGI Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno z ceną 269.965,98 zł za realizację II części zamówienia. Ilość punktów przyznana ofercie 100. W postępowaniu złożono również następujące oferty: - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Polna 113, 87-100 Toruń z ceną 298.965,37 zł za realizację I części zamówienia. Liczba punktów przyznana ofercie 90,30. - EUROVIA VINCI, Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce z ceną 373.014,46 zł za realizację I części zamówienia. Liczba punktów przyznana ofercie 72,37. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR: 100301C I 100302C W MIEJSCOWOŚCI WYBCZ (UL. SOLIDARNOŚCI) Z USŁUGĄ WYKUPU WIERZYTELNOŚCI

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 148576 - 2010
wartość:
termin składania ofert: 16 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę dróg gminnych nr:100301C i 100302C w miejscowości Wybcz ul. Solidarności z usługą wykupu wierzytelności” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH NR: 100411C W MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE UL. KOZIELEC I 100414C W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANKA UL. JEZIORNA Z USŁUGĄ WYKUPU WIERZYTELNOŚC

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 152828 - 2010
wartość: Gmina Łubianka
termin składania ofert: 16 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Łubianka poprzez przebudowę dróg gminnych nr: 100411C w miejscowości Biskupice i 100414C w miejscowości Łubianka ul. Jeziorna z usługą wykupu wierzytelności” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Łubianka poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Łubiance wraz z przebudową obiektów sportowych

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 165010 - 2010
wartość:
termin składania ofert: 28 czerwca 2010  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 2 Dot. postępowania : ,,Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Łubianka poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Łubiance wraz z przebudową obiektów sportowych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Gmina Łubianka działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych( tekst jedn. : Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm. ), zawiadamia o unieważnieniu postępowania dla części 2 zamówienia. ,, Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego ‘’ Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm. ) Uzasadnienie Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wybczu gm. Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 156936 - 2010
wartość:
termin składania ofert: 22 czerwca 2010  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dotyczy postępowania : Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wybczu Gm. Łubianka Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.,11 ust. 8 ustawy została wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handel Usługi Produkcja Eugeniusz Tchorzewski ul. Bydgoska 2, 87-152 Łubianka z ceną brutto 199.768,54 zł. słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 54/100. Liczba uzyskanych punktów 100 Wykonawca Pkt w kryterium ceny – waga 100% Pkt łącznie Pozostałe informacje Przedsiębiorstwo Handel Usługi Produkcja Eugeniusz Tchorzewski ul. Bydgoska 2, 87-152 Łubianka 100 100 Oferta najkorzystniejsza Uzasadnienie: Wybrana oferta spełnia wymagania zamawiającego określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.  

zamówienie na:

ROZWIĄZANIE POWAŻNYCH PROBLEMÓW KOMUNIKACYJNYCH W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI GMINY ŁUBIANKA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH NR 100400 C W MIEJSCOWOŚCIACH WARSZEWICE, BRĄCHNÓWKO I BRĄCHNOWO WRAZ Z BUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z RUCHEM OKRĘŻNYM U ZBIEGU DRÓG: POWIATOWEJ NR 2016 ŁUBIANKA - KOŃCZEWICE (UL. KS.S.FRELICHOWSKIEGO) I GMINNYCH NR 100399 C (UL. KS. INF. GROSZKOWSKIEGO) I 100400C (UL. ZAWISZY CZARNEGO) W MIEJSCOWOŚCI WARSZEWICE WRAZ Z USŁUGĄ WYKUPU WIERZYTELNOŚCI

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 11820 - 2010
wartość:
termin składania ofert: 12 marca 2010  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozwiązywanie poważnych problemów komunikacyjnych w północno-wschodniej części gminy Łubianka poprzez przebudowę dróg gminnych nr 100400C w miejscowości Warszewice, Brąchnówko i Brąchnowo wraz z budową skrzyżowania z ruchem okrężnym u zbiegu dróg: powiatowej nr 2016 Łubianka – Kończewice (ul. Ks. S. Frelichowskiego) i gminnych nr 100399C (ul. Ks. Inf. Groszkowskiego) i 100400C (ul. Zawiszy Czarnego) w miejscowości Warszewice wraz z usługą wykupu wierzytelności” wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A., ul. Polna 113, 87-100 Toruń z ceną 2.684.060,78 zł za realizację całości zamówienia zgodnie z SIWZ, w tym wartość robót 2.316.130,15 zł i wartość usługi wykupu wierzytelności 367.930,63 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 100. Dodatkowo w postępowaniu złożono następujące oferty: 1. „POL-DRÓG Człuchów” Spółka z o.o., ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów z ceną 3.177.390,93 zł za realizację całości zamówienia zgodnie z SIWZ, w tym wartość robót 2.655.723,26 zł i wartość usługi wykupu wierzytelności 521.667,67 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 84,47. 2. ALSTAL - DROGI, Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno z ceną 3.358.644,68 zł za realizację całości zamówienia zgodnie z SIWZ, w tym wartość robót 2.833.367,11 zł i wartość usługi wykupu wierzytelności 525.277,57 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 79,91.  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij