Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »zamówienie na:

Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚ.271.1.2014
wartość: art. 11 ust 8 PZP
termin składania ofert: 22 grudnia 2014  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

„UDZIELENIE KREDYTU GMINIE ŁUBIANKA W WYSOKOŚCI 658.855,00 ZŁ”

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 28 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

Świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 21 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR: 100342C W MIEJCOWOŚCI WYMYSŁOWO UL. RÓWNA ORAZ 100518C W MIEJSCOWOŚCI NAWRA

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 21 października 2014  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE OLEJU OPAŁOWEGO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 9 października 2014  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE MATERIAŁU OPAŁOWEGO (MIAŁ, EKOGROSZEK) DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 9 października 2014  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w miejscowości Pigża

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 315456 - 2014
wartość:
termin składania ofert: 8 października 2014  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

Remont połączony z modernizacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wybczyku

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30.000 euro
nr sprawy:
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 1 września 2014  10:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania prowadzonego na „Remont połączony z modernizacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wybczyku” wybrano ofertę: Część 1: Składy VOX sp. z o.o. sp. j., Janikowo k/Poznania, ul. Gnieźnieńska 28, 62-006 Kobylnica, SKŁAD TORUŃ, ul. Gen. Bema 7/9, 87-100 Toruń z ceną 12.000,00 zł. Część 2: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Konsultingowe SANIVET, ul. Rydygiera 27b/15,87-100 Toruń z ceną 24.831,24 zł. Oferty wybranych Wykonawców zawierają najkorzystniejszą cenowo ofertę spośród ofert porównywalnych.  

zamówienie na:

Świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 180251 - 2014
wartość:
termin składania ofert: 29 sierpnia 2014  11:00
wynik postępowania: Zgodnie z zapisem art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych” wybrano ofertę Arriva Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8-24, 87-100 Toruń z ceną 103.608,00 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 100. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).  

zamówienie na:

UDZIELENIE KREDYTU GMINIE ŁUBIANKA W WYSOKOŚCI 1.525.517,00 ZŁ

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 267832 - 2014
wartość:
termin składania ofert: 29 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania do pobrania 

zamówienie na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę składu i wydruku książki Gmina Łubianka. Historia i teraźniejszość.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 13 sierpnia 2014  15:30
wynik postępowania: wybrano ofertę : PARTNER POLIGRAFIA Andrzej Kardasz 15 -703 Białystok ul Zwycięstwa 10 NIP 542-203-66-55 regon 051972195 

zamówienie na:

Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej Toruń – Unisław w miejscowości Leszcz, Łubianka, Wybczyk

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 4 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania prowadzonego na „Budowę miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej Toruń – Unisław w miejscowości Leszcz, Łubianka, Wybczyk” wybrano ofertę: Usługi Remontowo-Budowlane „MIŚ BUD” Michał Jasiński, Grzybno 75, 86-260 Unisław z ceną 37.500,00 zł Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najkorzystniejszą cenowo ofertę.  

zamówienie na:

Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Biskupice

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 220626 - 2014
wartość:
termin składania ofert: 21 lipca 2014  08:45
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ KRUSZYWA BETONOWEGO Z RECYKLINGU DLA GMINY ŁUBIANKA

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 231386 - 2014
wartość:
termin składania ofert: 18 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zgodnie z zapisem art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Sprzedaż i dostawę kruszywa betonowego z recyklingu dla Gminy Łubianka” wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego HITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń z ceną 331.485,00 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 100. Dodatkowo w postępowaniu złożono następującą ofertę: 1. Firma SONNENFELD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dariusz Sonnenfeld, ul. Graniczna 35, 86 – 300 Grudziądz z ceną 460.000,00 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 72,06 pkt. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).  

zamówienie na:

Remontu elewacji pałacu w Wybczu - portal wejściowy oraz detale architektoniczne

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 203038 - 2014
wartość:
termin składania ofert: 1 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania do pobrania 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100301C W MIEJSCOWOŚCI WYBCZ, UL. SOLIDARNOŚCI

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 198870 - 2014
wartość:
termin składania ofert: 30 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania do pobrania 

zamówienie na:

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej posiadających certyfikaty w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych w następujących ilościach: - Zestaw podwójny : Orbitrek + biegacz - Zestaw podwójny : Wyciąg górny + wyciskanie siedząc - Zestaw podwójny : Twister + wahadło - Zestaw podwójny : Prasa nożna + wioślarz

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 25 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Wybcz wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego ,,ZAMA” Maciej Zagórski ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń z ceną 19.065,00 zł.. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najkorzystniejszą cenowo ofertę spośród ofert porównywalnych 

zamówienie na:

SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ KRUSZYWA BETONOWEGO Z RECYKLINGU

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 107058 - 2014
wartość:
termin składania ofert: 7 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania i przyczyna unieważnienia 

zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 83258 - 2014
wartość:
termin składania ofert: 28 marca 2014  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Toruńskiej Grupy Zakupowej

zamawiający: GMINA ŁUBIANKA
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Szacunkowa wartość zamówienia powyżej 200000,00 EUR
termin składania ofert: 11 marca 2014  10:00
wynik postępowania: do pobrania 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij