Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze przetargi »zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia
nr sprawy: GOPS.271.19.2018
wartość: Poniżej wartości 750.000 euro
termin składania ofert: 24 grudnia 2018  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, routera do internetu, 3szt. zestawów komputerowych na potrzeby projektu pt. „Klub Młodzieżowy w Gminie Łubianka”.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.19.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ust. z dn. 29.01.2004 r.
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  12:00
wynik postępowania: Protokół z postępowania 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRP.2.PS/2018
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2018  15:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: M-K Projekt Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka 

zamówienie na:

Wyposażenia świetlicy w Pigży w ramach projektu: Zaadaptowanie pomieszczenia przy klubie sportowym w Pigży w celu utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingiem.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRP.1 PS/2018
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: P.P.H. BO-SPORT Aleksander Bogusz, Al. Wyzwolenia 22, 08-440 Pilawa 

zamówienie na:

Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Łubianka w sezonie zimowym 2018/2019

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: zaptytanie oferowe
nr sprawy: WIR.271.13.2018
wartość:
termin składania ofert: 3 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Modernizacja sieci kanalizacyjnej polegającej na przebudowie przepompowni i pompowni ścieków i studni rewizyjnych wraz z odcinkową wymianą sieci

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 646342-N-2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 listopada 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEL-KAN Sp. z o.o., ul Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

Dostawę i montaż nowego sprzętu do gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łubiance w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SEZ.8011.1.2018
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 26 listopada 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PRECIMED ANDRZEJ KUBIAK, ul. Sieradzka 17, 87-100 Toruń  

zamówienie na:

Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WGK.271.1.2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 20 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wymysłowo

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 638518-N-2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 5 listopada 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PBDI S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń  

zamówienie na:

Dostawę materiałów papierniczych, biurowych, plastycznych oraz instrumentów muzycznych na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.18.2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ust. z dn 29.01.2004
termin składania ofert: 31 października 2018  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie ewidencji dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WIR.271.11.2018
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 23 października 2018  12:00
wynik postępowania: Protokół z postępowania 

zamówienie na:

"Udzielenie Gminie Łubianka kredytu długoterminowego w kwocie 3 065 205,00 PLN." Uwaga: elektroniczny JEDZ.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 176-399252
wartość:
termin składania ofert: 23 października 2018  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu w kwocie ogółem 959 165 zł na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: a) „ Odnowa wsi Dębiny” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wysokości 257 700 zł, b) „Zaadoptowanie pomieszczenia przy klubie sportowym w Pigży w celu utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 288 625 zł, c) „ Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na długości 80 mb z chodnikiem i parkingiem przed obiektem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 312 840 zł, d) „Modernizacja sieci kanalizacyjnej polegającej na przebudowie przepompowni i pompowni ścieków i studni rewizyjnych wraz z odcinkową wymianą sieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 100 000 zł.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRF.271.3.2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2018  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Baku Spółdzielczego w Toruniu ul. Lelewela 33 

zamówienie na:

Sprzedaż i dostarczenie oleju napędowego do celów opałowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIR.271.10.2018
wartość: Poniżej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 października 2018  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 100435C (ul. Młodzieżowa) w Pigży - etap I

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 619266-N-2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 4 października 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PBDI S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Sprzedaż i dostarczenie materiału opałowego (ekogroszek) dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WIR.271.9.2018
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 września 2018  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PW "SAABAT" Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 35, 85-619 Bydgoszcz z siedzibą w Toruniu. 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wysokości 312.476,00 zł.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRF.271.2.2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 25 września 2018  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Baku Spółdzielczego w Toruniu ul. Lelewela 33 

zamówienie na:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Ks. Stanisława Kujota przy ul. Konopnickiej 4 w Wybczu

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 613286-N-2018
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 20 września 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: OLBUD Aleksander Zakrzewski, ul. Parchatka 8, Brąchnowo, 87-152 Łubianka 

zamówienie na:

"Udzielenie Gminie Łubianka kredytu długoterminowego w kwocie 5 298 115,00 PLN." Uwaga: elektroniczny JEDZ.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 139-317999
wartość:
termin składania ofert: 28 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż nowego sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Pigży.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 08/2018
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: iCOD.pl Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko Biała  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij