Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 43)

Wzory formularzy wniosków (do pobrania) spraw załatwianych w Urzędzie Gminy Łubianka:
rejestr zmian informacji

Aktualizacja wniosku o ustalenie inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Wydział Inwestycji i Rozwoju)
Data: 2022-01-03 13:21:06
Autor: Julia Bartosińska
Aktualizacja - dodanie wniosków (WRI)
Data: 2021-08-10 12:45:24
Autor: Julia Bartosińska
Uzupełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data: 2021-07-20 14:07:49
Autor: Maria Lipińska
Aktualizacja wniosków (WRI)
Data: 2021-06-23 08:20:27
Autor: Julia Bartosińska
Aktualizacja wniosków (Wydział Inwestycji i Rozwoju)
Data: 2021-05-11 14:03:04
Autor: Julia Bartosińska
Aktualizacja
Data: 2021-01-28 10:02:57
Autor: Arkadiusz Podkański
korekta
Data: 2019-12-03 09:59:09
Autor: Bartosz Lewandowski
aktualizacja wniosków
Data: 2019-09-24 10:38:01
Autor: Arkadiusz Podkański
zmiana opisu
Data: 2019-07-02 07:41:44
Autor: Arkadiusz Podkański
Dodano nowe wzory formularzy
Data: 2019-07-01 15:12:12
Autor: Arkadiusz Podkański
Oświadczenie producenta rolnego-PKD
Data: 2018-07-26 08:30:42
Autor: Malgorzata Bodanka
Aktualizacja - deklaracja na podatek od nieruchomości - 26.01.2017
Data: 2017-01-26 11:11:40
Autor: Radosław Kowalski
edycja
Data: 2016-12-16 10:50:35
Autor: Karolina Koczewska
Aktualizacja - dodanie Oświadczenia o odpadach z terenów zielonych - 2.12.2016
Data: 2016-12-02 14:26:57
Autor: Radosław Kowalski
Aktualizacja - wzory "Wydział Finansowo-Budżetowy" - 16.11.2016
Data: 2016-11-16 13:12:29
Autor: Radosław Kowalski
Aktualizacja - druki "ewidencja ludności i dowody osobiste" - 16.11.2016
Data: 2016-11-16 12:57:59
Autor: Radosław Kowalski
Aktualizacja - Wydział Gospodarki Komunalnej - 8.11.2016
Data: 2016-11-08 12:57:17
Autor: Radosław Kowalski
Aktualizacja - przywrócenie utraconych wzorów - 26.10.2016
Data: 2016-10-26 09:47:01
Autor: Radosław Kowalski
dodanie formularza
Data: 2016-10-26 07:31:40
Autor: Karolina Koczewska
zmiana wniosku o zwrot podatku akcyzowego
Data: 2016-01-18 09:05:52
Autor: Karolina Koczewska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 43)

powrót do informacji »