Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 75) starsze uchwały »Uchwała nr III /28 /2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w Łubiance, na rzecz najemców oraz określenie warunków sprzedaży.

Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/158/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałami nr XXVIII/195/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. oraz XIV/121/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2016 r.

Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Łubianka.

Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Łubianka oraz sołtysów sołectw Gminy Łubianka.

Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubianka.

Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2018


w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2018


w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łubianka

Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2018


w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania spłat.

Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2018


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Dębiny

Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2018


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Pigża.

Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2018


w sprawie wyrażenia zgody na ujawnienie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2018


w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.

Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2018


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2018


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2018


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2018-2038

Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2018


w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2018

Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2018


w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 listopada 2018


w sprawie powołania Komisji Edukacji i Zdrowia
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 75) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij