Podatek od nieruchomości na 2007 rok

Na podstawie Uchwały nr NR III/6/2006 Rady Gminy w Łubiance z dnia 12 grudnia 2006 r.

Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 

1/ od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                             – 0,46zł,

2/ od budynków lub ich części związanych z działalnością  gospodarczą w zakresie magazynowania i/lub obrotu paliw płynnych, położonych w strefie chronionego krajobrazu od 1m2 powierzchni użytkowej                                                 – 18,60zł

3/ budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej inną niż określona w § 1 pkt 2 od 1m2 powierzchni użytkowej   – 14,98zł

4/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                                                             – 8,66zł

5/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej       – 3,75zł

6/ od pozostałych budynków wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                       – 3,11zł

7/ od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                      – 6,23zł

8/ od garaży usytuowanych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, dobudowanych do budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz garaży wolnostojących od 1 m² powierzchni użytkowej                                                                           - 3,57 zł

9/ od budowli lub ich części                                                             – 2 % ich wartości,

10/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2  powierzchni                                                                                          – 0,69zł

11/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni    wodnych od 1 ha powierzchni                                                                                   – 3,65zł,

12/ od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni                                                                                           – 0,34zł

13/ od gruntów zabudowanych i z rozpoczętą zabudową    od 1m2  powierzchni    - 0,12zł

    

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1/ świetlice wiejskie,

2/ budynki lub ich części wymienione w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, będące własnością lub współwłasnością:

-          emerytów,

-          rencistów,

-          inwalidów,

-          innych mieszkańców gminy,

zameldowanych na pobyt stały w gminie Łubianka łącznie przez okres powyżej 10 lat,

3/ budynki lub ich części wymienione w § 1 pkt 6 i 7 niniejszej uchwały, będące własnością emerytów, rencistów i inwalidów.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (12 grudnia 2006)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (20 grudnia 2006, 14:32:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3295